‘Derste Cumhurbaşkanı’nı küçük düşürüyor’ denilen hocaya tazminat

Posted by

Derste siyaset konuştuğu, Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü tabirler kullandığı gerekçesiyle kınama cezası verilen üniversite Hocası Anayasa Mahkemesi’ne kadar gitti. Ceza iptal edildi, üstüne tazminat kazandı.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak vazife yapan ve milletlerarası hukuk dersi veren Hasan Mor, üç öğretim üyesi tarafından şikayet edildi .

Üniversite idaresi, derslerde siyasi hususlara girdiği, ders anlatmadığı, öğrencilerin vaktini boşa geçirdiği, devlet büyükleri aleyhinde konuşmalar yaptığı ve toplumsal medyada iftiralarda bulunduğu tezleriyle ilgili disiplin soruşturması başlattı.

519 öğrenciden 16 öğrenci belirlendi. 7 öğrenci beyanda bulunmayı reddetti. Söz veren öğrencilerden ikisi Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü tabirler kullandığını, iki öğrenci derste kullandığı tabirlerin ders kapkabında olduğunu, ders bütünlüğünü bozmadığını söyledi. Öteki öğrenciler ise Cumhurbaşkanı ve eşine yönelik rastgele bir tabir kullandığını duymadıklarını beyan etti.

Hasan Mor, tabirinde toplumsal medyayı FETÖ ile uğraş aracı olarak kullandığını ve maksadının bu yapıyla ilgili bireyleri deşifre etmek olduğunu vurguladı.

Disiplin soruşturması sonunda Mor’a kınama cezası verildi. Mahkemelerden de olumlu sonuç alamayan Hasan Mor Anayasa Mahkemesi’ne kişisel müracaatta bulundu.

“AYKIRILIK TESPİT EDİLMEDİ”

Yüksek Mahkeme şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

“Herkes, niyet ve kanaatlerini kelam, yazı, fotoğraf yahut diğer yollarla tek başına yahut toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber yahut fikir almak ya da vermek özgürlüğünü de kapsar…

Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

Başvurucunun siyasi telaffuzlarının dersin belirlenen yordam ve asıllara uygun bir halde yürütülmesine ne halde bir karşıtlık oluşturduğu somut olarak ortaya konulmamıştır.

Başvuru konusu argümanın üstte anlatılan bağlamlarda Daire tarafından detaylı formda incelemeye ihtimam gösterildiğinin düşünülmesini sağlayacak rastgele bir öge da tespit edilememiştir.

Başvurunun bütün şartları gözetildiğinde müracaatçı hakkında kınama cezası verilmesi ile Anayasa’nın 26. hususunda müdafaa altında olan söz özgürlüğüne yapılan müdahalenin daha ağır basan bir toplumsal gereksinime karşılık gelmediği üzere orantılı da olmadığı sonucuna varılmıştır.”

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ, 13 BİN 500 TAZMİNATA…”

Anayasa Mahkemesi sonuçta şu kararı kurdu:

Açıklanan münasebetlerle;

  • İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ait argümanın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
  • Anayasa’nın 26. hususunda garanti altına alınan söz özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE,
  • Kararın bir örneğinin tabir özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yine yargılama yapılmak üzere Konya 2. Yönetim Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
  • Başvurucuya 13.500 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ait öbür taleplerinin REDDİNE,
  • Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 25/5/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.