5 milyon kişi karttan yiyor

Mehtap HALICI

Sektörün her yıl ekono­mik büyüme ve buna bağ­lı olarak yeni şirket sayısı ve mevcut şirketlerin çalışanla­rındaki artış gibi çeşitli fak­törlere bağlı olarak kart ba­zında ortama yüzde 12-15 oranında büyüdüğünü söyle­yen Yemek Kartı Hizmetle­ri Derneği (YEKADER) Baş­kanı Öner Piyade, “2023’te de benzer bir büyüme oranı beklenebilir” dedi.

Çalışanların yemek ihti­yacını yemek kartı ile karşı­layan KOBİ’lerin sayısının her geçen gün artığını ifade eden Piyade, “Ağırlıklı olarak KOBİ’den oluşan restoran, lokanta, kafe ve yerel mar­ket gelirlerinin yüzde 20 ila 40’ının yemek kartlarından geldiğini öngörüyoruz.

Sektörde 5’i yerli şirket olmak üzere toplam 8 şirke­tin 3 bin çalışanı bulunuyor” diye konuştu. Yemek kartla­rının 81 ilde yaklaşık 53 bin restoran, 7 bin yerel market olmak üzere toplamda 60 bin küçük işletmede kullanıldı­ğını belirten Piyade, bu işlet­melerin yaklaşık 250 bin ça­lışanı olduğunu vurgulaya­rak, “Bu işletmelere sağlanan hacim yıllık yaklaşık 35 mil­yar TL’dir.

Türkiye’de toplam 5 mil­yon yemek kartı kullanıcısı var” bilgisini verdi.

Piyade 5 milyon kart kul­lanıcısı çalışanın aylık 3 mil­yar liralık tüketim yaptığına da işaret etti.

Avrupa Birliği’nde (AB) yemek kartları toplam çalı­şanların yaklaşık yüzde 30- 35’i tarafından kullanılırken, Türkiye’de ise bu oran yak­laşık yüzde 15 civarında sey­rediyor. Piyade, yemek kar­tı kullanan işletmelerin SGK primi ve damga vergisi avan­tajlarından faydalandığına dikkat çekerek, “Yemek yar­dımının yemek kartları ile yapılması durumunda işve­renler günlük 118,80 TL’ye kadar yüzde 8 KDV ile yüz­de 100’e varan gelir vergisi, SGK primi ve damga vergi­si avantajlarından faydalanı­yor” ifadesini de kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir